Molecular epigenetics

Genetics + genomics > Molecular genetics > Studies of DNA > Studies of DNA (as a sequence) > Molecular epigenetics
Newsletter subscription

You must log in to enable this functionality.

Topic viewer

Content summary

Text: 44
Learning package: 30
Video: 28
Explore this topic >>

Latest resources

SYNDROMY A ONEMOCNĚNÍ Z MUTACÍ TYPU ZMNOŽENÍ TRINUKLEOTIDŮ Autoři: Seemanová E. Článek: Čas. Lék. čes., 2002, , pp. 503-507. Zdroj: Časopis lékařů českých Číslo: 16 / 2002 Nový typ mutace – expanze DNA trinukleotidových opakování – byl objeven před 10 lety a d ...
Syndromy s projevy genomického imprintingu Autoři: Seemanová E. Autoři - působiště: Oddělení klinické genetiky Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM, Praha Článek: Čas. Lék. čes., 2003, , pp. 264-270. Zdroj: Časopis lékařů českých Číslo: 5 / 2003 Ge ...
Введение к курсу общей биологии. Попытка рассмотреть основные свойства жизни в плане их необходимости или случайности, а также с точки зрения физики и теории систе ...
A series of lectures given during the 2nd Course in The integration of cytogenetics, microarrays and massive sequencing in biomedical and clinical research
A series of lectures given during the 2nd Course in The integration of cytogenetics, microarrays and massive sequencing in biomedical and clinical research
sfy39587f01