Mendelian pattern

Genetics + genomics > Clinical/medical genetics > Genetic counselling > Risk assessment > Mendelian pattern
Newsletter subscription

You must log in to enable this functionality.

Topic viewer

Content summary

Text: 106
Video: 70
Learning package: 63
External resource: 1
Explore this topic >>

Latest resources

Первая лекция по генетике. Мендель. Основные понятия генетики в современных терминах. Особенность изложения - следование за логикой эксперимента самого Менделя. ...
Traditional human inheritance follows the same laws Gregor Mendel described and analysed for plants. In humans, both dominant and recessive genes play a role in causing disease and, moreover, our sexual species suffers from disorders that affect differentially males and females known as X linked di ...
SYNDROMY A ONEMOCNĚNÍ Z MUTACÍ TYPU ZMNOŽENÍ TRINUKLEOTIDŮ Autoři: Seemanová E. Článek: Čas. Lék. čes., 2002, , pp. 503-507. Zdroj: Časopis lékařů českých Číslo: 16 / 2002 Nový typ mutace – expanze DNA trinukleotidových opakování – byl objeven před 10 lety a d ...
Syndromy s projevy genomického imprintingu Autoři: Seemanová E. Autoři - působiště: Oddělení klinické genetiky Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM, Praha Článek: Čas. Lék. čes., 2003, , pp. 264-270. Zdroj: Časopis lékařů českých Číslo: 5 / 2003 Ge ...
VÝZNAM SYNDROMŮ CHROMOZOMÁLNÍ INSTABILITY Autoři: Seemanová E., Seeman P., Jarolím P. Autoři - působiště: Oddělení klinické genetiky Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK, Praha Molekulární neurogenetická laboratoř Kliniky dětské neurologie 2. LF UK, Praha Ústav h ...
sfy39587f01