Cytogenetic techniques

Genetics + genomics > Molecular genetics > Techniques > Cytogenetic techniques
Newsletter subscription

You must log in to enable this functionality.

Topic viewer

Content summary

Text: 205
Video: 93
Learning package: 78
External resource: 1
Explore this topic >>

Latest resources

Una presentazione sui problemi più comuni nella diagnosi citogenetica prenatale.
VÝZNAM SYNDROMŮ CHROMOZOMÁLNÍ INSTABILITY Autoři: Seemanová E., Seeman P., Jarolím P. Autoři - působiště: Oddělení klinické genetiky Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK, Praha Molekulární neurogenetická laboratoř Kliniky dětské neurologie 2. LF UK, Praha Ústav h ...
MIKRODELEČNÍ SYNDROMY Seemanová E. Oddělení klinické genetiky Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK, Praha Zdroj: Časopis lékařů českých Číslo: 12 / 2002 Autoři: Seemanová E. Čas. Lék. čes., 2002, , pp. 363-370. Nové vysoce rozlišovací laboratorní techn ...
GENETICKÁ SYNDROMOLOGIE ÚVODNÍ SLOVO K SERIÁLU Autoři: Seemanová E. Autoři - působiště: Oddělení klinické genetiky Ústavu biologie a lékařské genetiky 2.LF UK,Praha Článek: Čas. Lék. čes., 2002, , pp. 299-303. Zdroj: Časopis lékařů českých Číslo: 10 / 2002 Syn ...
MOZAIKOVÉ FENOTYPY Autoři: Seemanová E. Autoři - působiště: Oddělení klinické genetiky Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK, Praha Zdroj: Časopis lékařů českých Číslo: 14 / 2002 Článek: Čas. Lék. čes., 2002, , pp. 439-444. Syndromy z mozaicizmu jsou chara ...
sfy39587f01