Chromosomal disorders

Genetics + genomics > Clinical/medical genetics > Disease related (typology of disorder) > Chromosomal disorders
Newsletter subscription

You must log in to enable this functionality.

Educational relations

Prerequisites

Topic viewer

Content summary

Text: 106
Learning package: 62
Video: 39
Explore this topic >>

Latest resources

The term “Genetic Heterogeneity” is used when the same condition can be caused by mutations in different genes. This can some times be a difficult situation in Genetic Counseling; for instance, two parents affected with an autosomal recessive form of deafness could have 100% affected children if ...
VÝZNAM SYNDROMŮ CHROMOZOMÁLNÍ INSTABILITY Autoři: Seemanová E., Seeman P., Jarolím P. Autoři - působiště: Oddělení klinické genetiky Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK, Praha Molekulární neurogenetická laboratoř Kliniky dětské neurologie 2. LF UK, Praha Ústav h ...
MIKRODELEČNÍ SYNDROMY Seemanová E. Oddělení klinické genetiky Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK, Praha Zdroj: Časopis lékařů českých Číslo: 12 / 2002 Autoři: Seemanová E. Čas. Lék. čes., 2002, , pp. 363-370. Nové vysoce rozlišovací laboratorní techn ...
GENETICKÁ SYNDROMOLOGIE ÚVODNÍ SLOVO K SERIÁLU Autoři: Seemanová E. Autoři - působiště: Oddělení klinické genetiky Ústavu biologie a lékařské genetiky 2.LF UK,Praha Článek: Čas. Lék. čes., 2002, , pp. 299-303. Zdroj: Časopis lékařů českých Číslo: 10 / 2002 Syn ...
MOZAIKOVÉ FENOTYPY Autoři: Seemanová E. Autoři - působiště: Oddělení klinické genetiky Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK, Praha Zdroj: Časopis lékařů českých Číslo: 14 / 2002 Článek: Čas. Lék. čes., 2002, , pp. 439-444. Syndromy z mozaicizmu jsou chara ...
sfy39587f01