Array based/high throughput technologies

Genetics + genomics > Molecular genetics > Techniques > Array based/high throughput technologies
Newsletter subscription

You must log in to enable this functionality.

Educational relations

Related topics

Topic viewer

Content summary

Text: 85
Video: 77
Learning package: 64
External resource: 1
Explore this topic >>

Latest resources

VÝZNAM SYNDROMŮ CHROMOZOMÁLNÍ INSTABILITY Autoři: Seemanová E., Seeman P., Jarolím P. Autoři - působiště: Oddělení klinické genetiky Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK, Praha Molekulární neurogenetická laboratoř Kliniky dětské neurologie 2. LF UK, Praha Ústav h ...
GENETICKÁ SYNDROMOLOGIE ÚVODNÍ SLOVO K SERIÁLU Autoři: Seemanová E. Autoři - působiště: Oddělení klinické genetiky Ústavu biologie a lékařské genetiky 2.LF UK,Praha Článek: Čas. Lék. čes., 2002, , pp. 299-303. Zdroj: Časopis lékařů českých Číslo: 10 / 2002 Syn ...
MOZAIKOVÉ FENOTYPY Autoři: Seemanová E. Autoři - působiště: Oddělení klinické genetiky Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK, Praha Zdroj: Časopis lékařů českých Číslo: 14 / 2002 Článek: Čas. Lék. čes., 2002, , pp. 439-444. Syndromy z mozaicizmu jsou chara ...
A series of lectures given during the 2nd Course in The integration of cytogenetics, microarrays and massive sequencing in biomedical and clinical research
A series of lectures given during the 2nd Course in The integration of cytogenetics, microarrays and massive sequencing in biomedical and clinical research
sfy39587f01